MÉS DE 45 ANYS EN ACTIU


La millor carta de presentació és la trajectòria constant
com a gestoria administrativa familiar,
amb més de 45 anys d’exercici professional.CONSULTORIA D'EMPRESES


T'ajudem a dirigir el teu negoci

Pren les decisions econòmiques i financeres més adequades
perquè el teu negoci pugui créixer sense assumir riscos innecessaris.


Servei: CONTROL 360º
Un servei específic per als professionals i empreses que volen mantenir sota control les diferents variables econòmiques i financeres que donen estabilitat al seu compte de resultats.

Altres serveis generals:
> Anàlisi de balanços
> Planificació de la tresoreria
> Assessorament financer (amortitzacions, endeutament, etc)
> Liquidació general d'impostos
> Valoració d'empreses


ASSESSORIA FISCAL


Tramitem tots els teus impostos

I ho fem amb diligència, puntualitat i molta cura,
per oferir-te la màxima garantia i tranquil·litat.


> Impost de la renda (IRPF)
> Impost de succecions i donacions (ISD)
> Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentals (ITPAJD)
> Liquidació d'impostos (ITPAJD, ISD, IIVTNU-Plusvàlua)
> Plusvàlua municipal (IIVNU)
> Recursos davant l'Administració, etc


TRAMITACIÓ D'ESCRIPTURES


Cobrim totes les fases del procés

Control informàtic global, amb protocols de seguretat,
per conèixer en temps real la situació de cada expedient


> Petició de nota simple i elaboració d'informe de situació registral
> Assessorament i seguiment de la formalització de l'operació
> Liquidació d'impostos (ITPAJD, ISD, IIVTNU-Plusvàlua)
> Inscripció en el Registre de la Propietat
> Gestions al Cadastre Immobiliari

 

Servei premium | Especial per a notaris, entitats financeres, promotors i inmobiliàries


> Assistència a la signatura
> Accés online per consulta d'escriptures
> Informes periòdics sobre l'estat dels expedients en curs
 

GESTIÓ I PLANIFICACIÓ
D'HERÈNCIES I DONACIONS


> Estudi fiscal i legal
> Escriptures de manifestació i acceptació d'herència
> Escriptures de donació
> Obtenció de certificats diversos
> Inscripcions als Registres

ENS TROBARÀS A: